Codul etic de conduită al personalului contractual din Biblioteca Județeană "I. G. Bibicescu" Mehedinți

Regulamentul intern al Bibliotecii Județene "I. G. Bibicescu" Mehedinți

Regulamentul de organizare și funcționare al Bibliotecii Județene "I. G. Bibicescu" Mehedinți

Notă informare monitorizare CCTV